مجموعه کتاب های آرایش و پیرایش مجموعه کتاب های آموزش خیاطی و گلدوزی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی

کتاب ها با موضوع : تست آرایشی

استفاده از رنگ های سنتی و گیاهی در ارایش زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ريال

تست آرایشگر دائم صورت زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

تست آرایشگر عروس
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

تست آموزش کاربر ماساژ
نویسنده: محمد اوستاد، حمید فغانی
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ريال

تست بافت موی زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ريال

تست پاکسازی پوست صورت زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

تست پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ريال

تست دکلراسیون
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۱۴۰۰۰ ريال

تست رنگ کردن موی زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ريال

خود آرایی
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ريال

طراحی با حنا بر روی بدن
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۲۳۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت آرایش و پیرایش زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت آرایشگر موی زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت آرایشگر ناخن
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت پیرایشگر موی زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت نازک دوز زنانه
نویسنده: افسانه عینی، آفتاب قنبری
قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و علمی ارزشیابی مهارت کلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت آرایشگر ابرو و صورت زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت متعادل ساز چهره زنانه
نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

Hot Topics

فهرست موضوعـی کتاب

BOSCH
آرایشی
آشپزی
آموزشی
انرژی خورشیدی
برق و الکترونیک
تست آرایشی
جوشکاری
خیاطی
ریاضی و آمار
سفت کاری
شیمی
عمران و معماری
معدن
مکانیک
نقشه‌کشی
هنر
کامپیوتر

پیوندهـا

Ajax is a group of interrelated

تبلیغات

بزرگترین مرکز پخش کتاب های  فنی حرفه ای
نازک دوز زنانه
مدل سازی مانتو
1