مجموعه کتاب های آرایش و پیرایش مجموعه کتاب های آموزش خیاطی و گلدوزی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی

کتاب ها با موضوع : خیاطی

آموزش خیاطی به روش مولر (ژورنال شناسی)
نویسنده: معصومه زمانی

آموزش طراحی و دوخت شلوار
نویسنده: عالیه کشاورز

اصول طراحی لباس زنانه و دخترانه
نویسنده: رهرا افکاری

الگو سازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران
نویسنده: اشتيگلر مارگارته
مترجم: نیره یونسی
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ريال

الگو سازی برای دامن به روش مولر و پسران
نویسنده: اشتيگلر مارگارته
مترجم: نیره یونسی
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

الگو سازی برای شلوار به روش مولر و پسران
نویسنده: اشتيگلر مارگارته
مترجم: نیره یونسی
قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ريال

الگو سازی برای كت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران
نویسنده: اشتيگلر،كرلوپ
مترجم: نیره یونسی
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

الگو سازی به روش حجمی
نویسنده: اکرم تشکری
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ريال

اموزش خیاطی به روش مولر (نازک دوزی)
نویسنده: معصومه زمانی
قیمت: ۳۶۰۰۰۰ ريال

خلق پارچه
نویسنده: معصومه زمانی

خیاط لباس شب عروس
نویسنده: اکرم تشکری
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ريال

شلوار دوز
نویسنده: اکرم تشکری
قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ريال

گره
نویسنده: معصومه زمانی

مجموعه سوالات استاندارد بافنده پوشاک دو میل
نویسنده: اکرم تشکری، معصومه محمدی القار
قیمت: ۳۳۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات الگوساز و برش کار لباس زنانه به روش حجمی
نویسنده: معصومه طاهری سرشت
قیمت: ۳۴۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات الگوساز و برشکار لباس زنانه

قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات بچه گانه و دخترانه دوز
نویسنده: معصومه طاهری سرشت
قیمت: ۳۶۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات خیاط لباس شب و عروس
نویسنده: اکرم تشکری، معصومه محمدی القار
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات خیاط لباس کشی
نویسنده: معصومه طاهری سرشت
قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات راسته دوزی
نویسنده: اکرم تشکری، معصومه محمدی القار
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

Hot Topics

فهرست موضوعـی کتاب

BOSCH
آرایشی
آشپزی
آموزشی
انرژی خورشیدی
برق و الکترونیک
تست آرایشی
جوشکاری
خیاطی
ریاضی و آمار
سفت کاری
شیمی
عمران و معماری
معدن
مکانیک
نقشه‌کشی
هنر
کامپیوتر

پیوندهـا

Ajax is a group of interrelated

تبلیغات

بزرگترین مرکز پخش کتاب های  فنی حرفه ای
نازک دوز زنانه
مدل سازی مانتو
1