مجموعه کتاب های آرایش و پیرایش مجموعه کتاب های آموزش خیاطی و گلدوزی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی

کتاب ها با موضوع : آموزشی

آموزش خیاطی آسان
نویسنده: معصومه فارسون
قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ريال

آموزش خیاطی اسان (کتاب دوم)
نویسنده: معصومه فارسون
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ريال

آموزش معرق منبت -طوجی
نویسنده: حمید طوجی
قیمت: ۸۵۰۰۰ ريال

آموزش کانوا باف ماشینی
نویسنده: سولماز امینی
قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ريال

ابریشم دوزی
نویسنده: اکرم یازرلو
قیمت: ۵۰۰۰۰ ريال

پوست و چرم
نویسنده: فاطمه احمدی
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ريال

تست راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
نویسنده: زهرا شاه محمدی، حمید رضا شوکتی فر
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ريال

تست راهنمای گردشگری محلی (تهران)
نویسنده: زهرا شاه محمدی، زهره شاه محمدی، حمید رضا شوکتی فر
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ريال

چهل تکه دوزی
نویسنده: ملیحه خسروی
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ريال

خودآموز بافندگی با دست (دومیل)
نویسنده: فاطمه احمدی
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ريال

خودآموز راسته دوزی
نویسنده: شکوه بدریان
قیمت: 90000 ريال

خودآموز عروسک دوزی و عروسک سازی
نویسنده: فاطمه احمدی
قیمت: ۸۰۰۰۰ ريال

فهرست موضوعـی کتاب

BOSCH
آرایشی
آشپزی
آموزشی
انرژی خورشیدی
برق و الکترونیک
تست آرایشی
تست مربیان
جوشکاری
خیاطی
ریاضی و آمار
سفت کاری
شیمی
عمران و معماری
معدن
مکانیک
نقشه‌کشی
هنر
کامپیوتر

پیوندهـا

Ajax is a group of interrelated

تبلیغات

بزرگترین مرکز پخش کتاب های  فنی حرفه ای
نازک دوز زنانه
مدل سازی مانتو