مجموعه کتاب های آرایش و پیرایش مجموعه کتاب های آموزش خیاطی و گلدوزی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی

کتاب ها با موضوع : انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی در مصارف خانگی
نویسنده: شرایر نوربرت، آندرآس واگذر، رالف ارتوس
مترجم: رضوان سنگسری
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

فتوولتائیک

مترجم: مهندس رامین جعفری زاده
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

نصب صفحات خورشیدی
نویسنده: رامین جعفرزاده
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ريال

فهرست موضوعـی کتاب

BOSCH
آرایشی
آشپزی
آموزشی
انرژی خورشیدی
برق و الکترونیک
تست آرایشی
تست مربیان
جوشکاری
خیاطی
ریاضی و آمار
سفت کاری
شیمی
عمران و معماری
معدن
مکانیک
نقشه‌کشی
هنر
کامپیوتر

پیوندهـا

Ajax is a group of interrelated

تبلیغات

بزرگترین مرکز پخش کتاب های  فنی حرفه ای
نازک دوز زنانه
مدل سازی مانتو