مجموعه کتاب های آرایش و پیرایش مجموعه کتاب های آموزش خیاطی و گلدوزی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی مجموعه کتا بهای فنی مهندسی

کتاب ها با موضوع : شیمی

شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY
نویسنده: مهندس فرشاد سرایی
مترجم: -
قیمت: ۸۱۰۰۰ ريال

کارخانه‌های اسید سولفوریک/ طراحی و عملیات واحد
نویسنده: مهندس فیروزآبادی
مترجم: -
قیمت: ۱۵۳۰۰۰ ريال

کامل‌ترین مرجع کاربردی HYSYS
نویسنده: -
مترجم: -
قیمت: ۲۸۸۰۰۰ ريال

فهرست موضوعـی کتاب

BOSCH
آرایشی
آشپزی
آموزشی
انرژی خورشیدی
برق و الکترونیک
تست آرایشی
تست مربیان
جوشکاری
خیاطی
ریاضی و آمار
سفت کاری
شیمی
عمران و معماری
معدن
مکانیک
نقشه‌کشی
هنر
کامپیوتر

پیوندهـا

Ajax is a group of interrelated

تبلیغات

بزرگترین مرکز پخش کتاب های  فنی حرفه ای
نازک دوز زنانه
مدل سازی مانتو